[…] направија нови сајтови – Ги доделивме Македонските Олимписки коментаторски медали – Културен Живот објави текстови за блогови – ФЕЈС […]