[…] коментаторски медали – Културен Живот објави текстови за блогови – ФЕЈС организираше конференција: “Информатичкото […]