[…] – со (не)репрезентативен примерок Compete – малку релевантен за […]