A1: "Досегашниот Републичкиот судски совет ќе се претвори во Државен судски совет со двојно поголем број членови од сегашните 9".

Ќе ти ја решат дилемата изгледа. 😉

GoodBytes
Panta Rei