[…] знам за Behavioral marketing, ама знам и дека во поразвиениве општества каде веќе […]