Опис на новите медиуми

Нови медиуми, или дигитални медиуми. Дали е тоа едно исто, или не? Што всушност претставуваат овие нови медиуми, по што се раликуваат од старите?
Интересен одговор на ова прашање пронајдов во рамките на еден малку подолг текст на editirsweblog. Имено, во еден интересен текст за намалувањето на цената на вестите (линк) некаде при крајот авторот со цел да ја објасни позиција во која денес се наоѓаат медиумите, или подобро речено позицијата во која ќе се најдат денешните медиуми го дава следниов опис:

Text, audio, video, sound bytes and a forum that allows viewers from around the world to interact all through one easily accessible channel: this is new media. Although Sites will be working alone, a team of reporters working together on a like assignment could produce a news product that appeals to the masses: an in-depth analysis of a situation could be published textually; photo essays could provide emotional visions of situations in distant lands ; short video pieces could give those with interest yet shorter attention span a quick understanding; and online forums would facilitate debate and discussion that could entice passionate citizens to band together and take action on a deserving cause.

Навистина тоа е токму тоа што се случува, но борбата за преземање на улоготе и нова поделба на финансиската добивка ја усложнува целата оваа ситуација. Сепак, се чини дека помалку или повеќе големите играчи се издвојуваат, некој од нив се нови, некој стари но дефинитивно едно е сигурно новите медиумите ја менувваат суштината на информацијата. Таа станува екстрено атрактивна, кратка и е проектирана да трае подолго. Што всушност значи дека сега весниците се повеќе се поланат со lifestyle содржини. Едноставно е – никој не слабее од денес за утре.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.