Интерекс конференција за дигитална технологија

Скопје, 19 Септември 2005. – „До каде сме со развојот на информатичкото општество во Македонија“. Ова е темата на које ќе се расправа на тридневна конференција за дигитална технологија која ќе започне во Охрид. Се очекува присуство на 200 учесници, од земјава и од странство, а ќе ја отвори министерот за транспорт и врски.-

НБ: Не дека собирот не е за поздравување, но сепак „штета“ што од „дрндање“ за информатичко општество тоа не се развива малку повеќе и малку побргу.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

2 Comments Интерекс конференција за дигитална технологија

  1. GoodBytes 19/09/2005 at 14:00

    Со парите кои ќе ги потрошат на секоја ваква конференција, нека им купуваат по дваесеттина компјутери на училиштата.

    Во меѓувреме, нека работи нашата Влада на овозможување поевтин Интернет, преку реална демонополизација на телекомуникациите. Царините за hi-tech уредите треба да се намалат/укинат. Немаме домашно производство кое би го штителе.

    А тоа што имаат да си го кажат тие 200 учесници, може по e-mail. Секој нека испрати свој напис, па нека ги објават написите на веб сајт. Не мораше да го „развиваме“ информатичкото општество полнејќи им ги џебовите на хотелите и рестораните. Тоа под туризам спаѓа.

  2. parking melbourne ai 21/11/2012 at 05:59

    Confrontation doesn't always bring a solution to the problem, but until you confront the problem, there will be no solution.

Comments are closed.