Мислење за прилогот во Утрински има и на Е-бизнис блогот http://blog.ebiznis.info/?p=28
како и мислења за слични работи