[видео] Интервју со Вибор Ципан од Wall of Tweets

Веќе го најавивме интервјуто со Вибор кое го направивме за време на WebFest.me. Нема многу да појаснувам, реков само дека мене ми е вистинско откритие како еден толку едноставен производ може убаво да се продаде ако е добро спакуван. Еве ги одговорите на Вибор, а подолу може да го погледнете и целото негово излагање на конференцијата.