Stranger than any fiction

Се беше тука споменувало редица пати како медиумите знаат да се испоистакнат со некаков потег кој што е тотално нелогичен и непотребен, а овој е токму таков:

untitled.JPG

Каков постмодернистички микс на дискурси и нарации?!? Сликата како истргната од филм да поткрепи драматичен инцидент од нашата реалност. А беше кажано и порано, не дека не беше 🙂

1 Comment Stranger than any fiction

  1. airport transfer mel 21/11/2012 at 04:31

    Did you hear about the ghost who learnt to fly? He was pleased to be back on terror-firma.

Comments are closed.