Сега ми е јасно. За да има рамнотежа на светско ниво кај нас секогаш по ТВ емисии (претходно искуство) и разни конференции се претставува и се анализира негативната страна.

Блазеси им на американците што им се паднало да ја промовираат позитивната 😉