[…] за Интернет секогаш мора да се имаат на ум неговите импликации и да се има крајно конструктивен пристап. […]