Немојте да ги кратите емисиите. Немате слотови па да мора во нив да ставате емисии со определена должина… Терајте додека имате што да кажете 😉