добри поенти.

fear-mongering-ов со децата жртви највеќе се залета кога сфатија дека може да се употреби за цензура на интернет

– нормално е дека родителите се плашат за своите деца

– родителите (постарите) се плашат од нови работи

– ??? (искористи го стравот)

– profit