Одличен приказ на денешницата

Michael Wesch професорот по антропологија кои стои зад одличното (мега популарно) видео The Machine is Us/ing Us, повторно изненадува. Два нови видео клипа. Едниот сличен на првиот со тоа што сега во фокус е самата информација и начинот на нејзина организација во денешниов свет, а другиот во фокус го има американскиот образовен систем, но не само тоа, туку сите млади и образовните системи од кои тие се дел. Задолжително.

Information R/evolution

A Vision of Students Today

Technorati Tags: , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.