BlogOpen, Нови Сад, 10-ти ноември

untitled1.JPG

Цели на овој Блогопен:

-расправа за темите и проблемите специфични за блог-комуникацијата

-конкретизација на виртуелната комуникација во реалниот јавен простор

-привлекување на вниманието на пошироката јавност за важноста на оваа сфера од информатичко општество

-промовирање на информатичкото општество, електронската комуникација и употребата на интернетот како извор на податоци, образование, поврзување и развој на демократијата

-маркирање на најважните и најуспешните блог-креатори на јавното мнение.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.