Добра вест нека им е честито и со среќа.
Но има неколку исправки до нив
Прво: не се први! http://www.seebiz.net.mk е многу време пред нив формиран и има едно 10-20 пати повеќе содржина од нив
Второ: многу од работите не се напишани од нив, а мислам и дека не ги ни измислиле па заради тоа е потребно и да го напишат изворот. Впрочем ова не е проблем само со порталот туку и со весникот
Трето: иако им е направен од Логин треба да им биде компатибилен и со Мозила
Во секој случај чекор за поздравување