Каде?!?

Каде одат медиумите? Кон што? Која е иднината?

Како и многупати до сега последниве години развојот на медиумите се гледа кон двонасочното комуницирање. А токму тоа го докажуваат и резултатите од истажувањата.

Партиципаторни медиуми (participatory media), е токму она кое го констатира и последниот извештај на Pew Internet & American Life Project.

“Fully half of all teens and 57 percent of teens who use the Internet could be considered Content Creators. They have created a blog or webpage, posted original artwork, photography, stories, or videos online, or remixed online content into their own new creations.”

Аналитичарите од E-Media Tidbits прават пресек на резултатите од овој извешатај на следнава страница (линк)

This is just a teenage thing, right? Won’t they grow out of it? Isn’t this Myspace.com thing just a fad? Don’t count on it.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

1 Comment Каде?!?

  1. airport transportati 21/11/2012 at 06:29

    Henry Wadsworth Longfellow~ We judge ourselves by what we feel capable of doing while others judge us by what we have already done.

Comments are closed.