Media & Marketing Blog

ABC Србија

Не така одамна објавив еден пост кој онака наивно само потсети дека низ светов постојат организации кои се алфа и омега кога станува збор за тираж и рејтинг. Bureau of Circulations – бројки кои ЕГО значат

Србиве не престигнуваат (како и обично). Тие деновиве добија свој ABC Srbija

Audit Bureaux of Circulation – Srbija (ABC Srbija) je jedina kompanija u regionu koja se bavi verifikacijom tiraža štampanih medija i elektronskih izdanja u Srbiji. ABC Srbija se u svom radu u potpunosti oslanja na standarde i procedure International Audit Bureaux of Circulation (IFABC).

Osnovna delatnost i ciljevi ABC Srbija su sledeći:

a) Da izdaje standardizovane izveštaje o štampanim i prodatim primercima izdanja svojih članova;b) Da verifikuje sve dobijene podatke, da na osnovu metodologije utvrđene standardima i procedurama IFABC – verifikuje sve dobijene podatke od izdavača;

c) Da svi dobijeni i verifikovani podaci budu i objavljeni, što će koristiti izdavačima listova, oglašivačima, agencijama i svim drugim učesnicima u izdavačkoj i marketinškoj industriji. Dobijeni rezultati će se objavljivati bez komentara;

d) Da među izdavačima, oglašivačima, agencijama i drugim pripadnicima marketinške industrije u Srbiji i regionu, afirmiše sve koristi koje proističu iz nezavisnog i verodostojnog utvrđivanja stvarnog tiraža štampanih medija i elektronskih izdanja, kao i da promoviše i afirmiše svoje članove i njihove rezultate;

e) Da afirmiše i podstiče visoke moralne i etičke norme u poslovnim odnosima i da ohrabruje i podržava što širu primenu međunarodno priznatih standarda i procedura u izveštajima o tiražima štampanih i drugih medija;

f) Da postavi, održava i podstiče razmenu informacija, saznanja i iskustava među članicama ABCS, kao i između članova ABCS i članova IFABC;

g) Da kontiunirano sarađuje sa IFABC u cilju stalnog unapređenja svoje organizacije, strukture i procedure.

Technorati Tags: , , , , .

2 коментари на “ABC Србија”

  1. Ико

    Кога ќе има ваква организација и во Македонија за конечно сите да знаат кој колку печати… Имаме голем проблем со “напумпани“ тиражи.

  2. darko156

    Балоните пукаат Ико само прашањена време е.

    Не знам кога ќе има ваква организација ама се надевам што поскоро 🙂 ќе биде.

Коментарите се затворени.