ABC Србија

Не така одамна објавив еден пост кој онака наивно само потсети дека низ светов постојат организации кои се алфа и омега кога станува збор за тираж и рејтинг. Bureau of Circulations – бројки кои ЕГО значат

Србиве не престигнуваат (како и обично). Тие деновиве добија свој ABC Srbija

Audit Bureaux of Circulation – Srbija (ABC Srbija) je jedina kompanija u regionu koja se bavi verifikacijom tiraža štampanih medija i elektronskih izdanja u Srbiji. ABC Srbija se u svom radu u potpunosti oslanja na standarde i procedure International Audit Bureaux of Circulation (IFABC).

Osnovna delatnost i ciljevi ABC Srbija su sledeći:

a) Da izdaje standardizovane izveštaje o štampanim i prodatim primercima izdanja svojih članova;b) Da verifikuje sve dobijene podatke, da na osnovu metodologije utvrđene standardima i procedurama IFABC – verifikuje sve dobijene podatke od izdavača;

c) Da svi dobijeni i verifikovani podaci budu i objavljeni, što će koristiti izdavačima listova, oglašivačima, agencijama i svim drugim učesnicima u izdavačkoj i marketinškoj industriji. Dobijeni rezultati će se objavljivati bez komentara;

d) Da među izdavačima, oglašivačima, agencijama i drugim pripadnicima marketinške industrije u Srbiji i regionu, afirmiše sve koristi koje proističu iz nezavisnog i verodostojnog utvrđivanja stvarnog tiraža štampanih medija i elektronskih izdanja, kao i da promoviše i afirmiše svoje članove i njihove rezultate;

e) Da afirmiše i podstiče visoke moralne i etičke norme u poslovnim odnosima i da ohrabruje i podržava što širu primenu međunarodno priznatih standarda i procedura u izveštajima o tiražima štampanih i drugih medija;

f) Da postavi, održava i podstiče razmenu informacija, saznanja i iskustava među članicama ABCS, kao i između članova ABCS i članova IFABC;

g) Da kontiunirano sarađuje sa IFABC u cilju stalnog unapređenja svoje organizacije, strukture i procedure.

Technorati Tags: , , , , .

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

2 Comments ABC Србија

  1. Ико 16/11/2006 at 19:59

    Кога ќе има ваква организација и во Македонија за конечно сите да знаат кој колку печати… Имаме голем проблем со “напумпани“ тиражи.

  2. darko156 16/11/2006 at 22:03

    Балоните пукаат Ико само прашањена време е.

    Не знам кога ќе има ваква организација ама се надевам што поскоро 🙂 ќе биде.

Comments are closed.