[…] пред повеќе од 2 месеци.Оваа година, како што се пофалив за прв на оваа конференција има и официјален […]