Махатма – македонски антиглобалистички е-зин

Нов е-зин на македонски. Технички не е совршен но сепак овозможува лесно читање и прегледување на содржините. САМО НАПРЕД МОМЦИ

Опис: Ова списание ќе обработува теми коишто не така често се разработуваат во останатите „полуслободни” медиуми во Р. Македонија, а коишто во многу нешта влијаат на нашиот секојдневен живот. Рубриките во списанието се следниве:

(Анти)глобализам
(Анти)милитаризам
Религија
Човекови права
(Дневна)Политика
Арт
Поезија
Музика
Паралели (компаративна книжевност)
Македониум
(M)Ораториум
Сајбер
Фељтон
Профил
Екстремни
Интервју
(Контра)став – „Колумна“
Наука
Акција-Реакција
Антологија
Liriks
Воведник
Редакција
За нас

Махатма

Списаниево ќе излегува два пати во годината (при што секој број ќе има преку 100 „илустрирани“ страници – што е приближно како една просечна книга). Темите се поделени во неколку рубрики, и се така конципирани што секој текст претставува еден есеј, односно, целина сама по себе – без потреба од продолженија во друг број (со исклучок на рубриката Фељтон), со што би се запазила концизноста на текстот.

Фала на Јован

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.