Бедно е ова што го прави МТВ. Работата е премногу очигледна, и навистина е штета за каква телевизија одат нашите пари од претплата. Јас не сакам да финансирам телевизија која ќе пренесува партиски конгреси.

Единствено решение за МТВ е да се продаде, бидејќи тињата која е таму наталожена нема сама од себе да се исчисти.