[…] Жените и технологијата [истражување] (Комуникации) […]