Дарко блогер, јави се? Како ти е презимето? Зошто забораваш да кажеш дека твојот пакет има месечен лимит од 512 MB и дека кога ќе ги надминеш (првите 2 часа) плаќаш по 210 ден за секои започнати 512 MB?