Europe is more than you think

13% од европјаните редовно блогираат.

European Interactive Advertising Association ги објави резултатите од спроведеното истражување наречено ‘The EIAA Mediascope Europe Study’, со кое се констатирало зголемена употреба на медиумите во Европа

Генерално интернетот бележи наголем пораст од 17%, весниците 13% и најмал порст е забележан кај телевизијата 6%

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.