Media & Marketing Blog

Зошто поретко гледаме филмови на ТВ

Вчера дискутирав за тоа дека некогаш и сакаме да ги гледаме рекламите во одредена програма на ТВ пред се заради тоа што очекуваме дека ќе ни бидат интересни ако се врзани со програмата која ја гледаме, коли, спорт, технологија или сл.

Но како и да е, оваа пракса веќе подолго време изумира, поточно изумира онаму каде рекламите навистина не ни се од никаква корист и ни се мешаат у штипки. Изумира поради фактот што сега знаеме како изгледа и свет каде ние си ги бираме рекламите (или одбираме воопшто да ги нема). Во овој свет сами си ја одредуваме и динамиката на гледање на одредена серија (види Netflix) и многу повеќе од тоа.

А стариов свет… еве како изгледа тој