Да цитирам еден фокусиран Млад Борец, за жал уште сме во голема мера епско општество, и би додал „рекол овој-рекол оној“ ги доживуваме како аргументи од свршен вид.