Главната заштеда е во патување и транспорт. Таму и трошиме најмногу енергија.