Уништени десет илјади пиратски дискови

Најискрено се надевам дека станува збор за што е можно повеќе копии на испиратени македонски филмови, пеачи, пеачки итн

Линк до Метаморфозис