[…] – Конечно на јавна расправа јас да чујам некој да го постави прашањето зошто сите градат општество базирано на информации ана не информатика како ние, и зошто ние ќе правиме министерство за информатика а не за информатичко општество. Оговорот не беше задоволоителен (за мене) а прашањето го поставија Интернет Македонија […]