Не „Во центар“, туку во „Точка“

Каде? Точка. Кога? 14.12.06, 20:30ч. Шанса за непосредно искуство со зародишите на денешната пропаганда.
propaganda.jpg