Плагијаризам 2.0

Зголеменото количество медиумски содржини и информации кои циркулираат низ медиумите, генерирааат и одредени појави кои прилично нé одвраќаат од еуфоријата на новиот информатизиран свет. Дефинитивно една од најсивите појави е плагијаризмот, дефиниран како „недозволено присвојување на туѓо авторство и труд“. Би било интересно да се збере листа од локални примери, па додека таа стаса, еве една од странски происходство:

…(This is) a month-by-month report of instances of plagiarism and fabrication in the press. Of particular note is the high number of incidents of plagiarism at student newspapers this year. A disturbing trend, to be sure (Regret the Error).

plagiarism.jpg

Зборувано во интернет термини, уредниот цитат се реализира двојно, преку навод на одбраната содржина и авторот, и соодветен линк до оригиналната содржина, или до податоци за делото или авторот.

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.