[…] Денес во просториите на клубот на пратеници се одржа најавената дебата. Со Мите (баждарџијата) и двајцата  активно учествувавме :). […]