[…] Отворена дискусија: Интернет апликации – развој, марке… Материјалите од настанот, и заклучоците и препораките на Ѓокица […]