WE THE MEDIA

Неколку препораки за сите кои се заинтересирани или сакаат да се заинтересираат за партиципаторското новинарство и за двонасочните медиуми. За да не звучат овие македонски термини како шпанско село на англиски соодветнава терминологија би била: participatory journalism, grassroot journalism, participatory media, grasroot media и така натаму.

Првата и најверојатно најважна препорака е книгата WE THE MEDIA на Dan Gilmore (pdf)

Втората препорака би било истражувањето на Shayne Bowman and Chris Willis под наслов We Media (pdf)

И уште неколку инттернет страници доволни како за почеток: New Media Musing, I Want Media, Participatory journalism links I, Reporter

Сега за сега доста е!!!

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.