Што е тоа доверба во медиум?

Како да им веруваме на домашните медиуми??

Споменатата новинарка го прикажа мојот текст како свој со што изврши класичен грабеж, а воедно ја измами јавноста пишувајќи дека разговарала со мене за случката. …Никола

Колку за потсетување, ова е приказната: МБЗ, Вечер и фискалната сметка

Каква иронија а?

Секој петок во твоето сандаче: преглед на најактуелните маркетинг, SEO, SEM, UX, дизајн теми и линкови од претходниот недела.

4 Comments Што е тоа доверба во медиум?

  1. Pingback: Àðõåîëîøêè äíåâíèê vol.1 ©

  2. Nikola Ni 26/12/2006 at 16:05

    Del od novinarite kradat, a ne naogaat hrabrost za toa da zboruvaat. Fakt e deka se korumpirani no po se izgleda deka nema da se zalozat za sankcioniranje i pravna razvrska na nivniot kriminal.

  3. Pingback: Aрхеолошки д…

  4. Pingback: волан

Comments are closed.