Женско онлајн-мнозинство, засега само во САД

Интересен текст (токму овде) како кибер-просторот во САД веќе станува „одомаќен“ простор за женскиот дел од корисниците на интернет во кој тие полека преовладуваат, барем на кориснички план. Дали тоа ќе биде случај и на глобално ниво секако претставува друго прашање.