Posts by Darjan Radenkovic

Како „сторителингот“ ги убива приказните

Во постојаните обиди да добиеме легитимација, видливост и одобрување од публиката на социјалните мрежи, кои патем сите овие потреби дополнително ги амплифицираат, не забележуваме дека трошиме еден премногу значаен ресурс на човештвото – приказните.

Во борбата за уште некој лајк и шер повеќе, опсесивно трагаме и копаме по архивите на колективната меморија на човештвото, за да ги извадиме на виделина сите оние емотивни приказни кои носат важни и значајни поуки. Проблемот е што не ги вадиме ради поуката, туку ги вадиме ради лајковите. Затоа што функцијата на приказната е оддржување на човештвото и поединецот во моменти на несигурност, уплашеност, збунетост. И како таква, треба да се дозира умерено и навремено, и на оној кому му треба, како добар лек.

Прераскажувајќи ги сите приказни одново и одново и постојано на социјалните мрежи, ние правиме инфлација на значењето, ја слабееме нивната моќ, ја уништуваме нивната функција. Овој процес е потешко воочлив поради нематеријалноста и невозможноста да согледаме што продаваме и за која цена, што го прави уште поопасен. Но, секој пат кога ќе потрошиме уште една приказна за да добиеме лајк и шер за нас или за нашата компанија, ја одземаме моќта на таа приказна да изненади, замисли и промени некое човечко суштество кое има вистинска потреба од тоа.

„Патосирана“ комуникација: Исчезнувањето на етосот и логосот од јавната дискусија

До многу скоро верував дека социјалните мрежи, сами по себе, не се ни добри ни лоши, и дека сè зависи од начинот на кој ги користиш. Сега веќе не верувам во тоа, а еве и зошто.

Уште од времето на Аристотел, за успешно учество во јавната дебата, во тоа време агората, а подоцна и низ различни други форми, неопходно било учесникот во дискусијата да поседува 3 главни карактеристики: етос, патос и логос.

Под етос се подразбира личната етика на учесникот/говорникот, односно неговата искреност, чесност и добри намери. Под патос – неговата способност да влијае на емоциите на слушателите или другите учесници во јавната дебата. Под логос – умешноста на логичка аргументација.

Сега, десетина години по воспоставувањето на социјалните мрежи, како главен јавен простор на денешницата, полека, но сигурно, исчезнува потребата на два од споменатите три аспекти. И тоа за жал, на поважните два, кога станува збор за јавниот интерес: етосот и логосот.

Показател за ова е аргументот што голем број учесници во јавната дебата, иако се затекнати во лага, плагијат, нечесни намери, тие на никаков начин не се санкционирани од учество во јавната дебата од страна на останатите учесници, ниту досегот на содржината која ја создават опаѓа. Ова е за етосот.

Што се однесува до логосот, исто така, без разлика на отсуството на логичка аргументација и непознавање на темата на која се зборува, еден куп луѓе на социјалните мрежи продолжуваат да шират неаргументирани информации кои добиваат голем досег.

Ова покажува дека патосот, односно играњето на картата на емоции остана единствениот предуслов за успешно креирање содржина на социјалните мрежи. Само поради присуството на патос, го занемаруваме отсуството на етос и логос во јавната дискусија.

За жал, најдоминантната форма на емоција во креираните содржини е и онаа која предизвикува најголема ангажираност на публиката, а тоа е гневот.

Не сум сигурен дали социјалните мрежи се генератор или само катализатор на оваа состојба, но денес е јасно дека нивните алгоритми:

 1. Наградуваат содржини кои предизвикуваат поголема ангажираност (engagement);
 2. Предлагаат содржини слични на оние со кои сме влегле во интеракција.

На овој начин остануваме заглавени во еден маѓепсан круг на постојан гнев и константна таборизација и радикализација. Дополнително, ангажираноста на публиката, покрај со содржината, се стимулира и физиолошки, хормонално, со еден куп бихејвиорални трикови.

Од таа причина, дури и медиумски писмените корисници имаат сериозен проблем со филтрирање на информациите и креирање на прочистен личен избор на извори на информација кои се базираат и на етос и логос, а не само на патос.

На некој начин, како да сме осудени на постојано циркулирање низ содржина базирана исклучиво на патос.

Иако ова звучи дефетистички, сакам да верувам во цикличност на културата и општествените поместувања и дека ќе следи некаков „digital detox“ период, ама не го гледам скоро.

6 циклуси на реакции на социјалните мрежи по големи трагедии

По секој настан со трагични последици што добива глобално медиумско внимание, корисниците на социјалните мрежи го преземаат настанот како носечка тема на најголемиот дел од објавите. Ова е, се разбира, очекувано — не постои логична причина главните глобални теми да не бидат главни теми и на социјалните мрежи.

Но, она што исто така веќе стана очекувано, а го прави следењето на социјалните мрежи прилично непријатно во деновите по некој голем трагичен настан, е предвидливото менување на циклусите на реакции кое по одредено време се претвора во неподнослив натпревар на морална надменост.

Во последниот случај со пожарот во Нотрдамската катедрала, овие циклуси беа повторно јасно видливи на социјалните мрежи, со тоа што наместо неколку дена, овој пат им беа потребни само десеттина часа да се свртат.

Тој случај е инспирација за овој текст, кој претставува неакадемски обид да се дефинираат циклусите на реакции по секоја голема трагедија и е лично видување базирано на сопствено искуство.

Циклус 1: Споделување

Првиот циклус е одраз на првичните, инстантни реакции по соочувањето со вест за голема трагедија. Корисникот е шокиран, неговата реакција е најчесто емотивно искрена и првиот рефлекс е да ја сподели веста како одраз на нормална реакција од типот „виде ли што се случило, не ми се верува“.

Од тука, првичното споделување доаѓа до една критична точка, кога веста сочинува 20–30% од тајмлајнот на речиси секој корисник на социјалните мрежи, пред да премине во втората фаза.

Циклус 2: Качување на бродот

Во оваа фаза на споделувањето на веста се приклучуваат оние кои за прв пат ја гледаат, но и оние кои веќе ја виделе, но не ѝ доделиле значење сè додека фреквентноста на појавувањето на нивниот тајмлајн не ги алармирала. Реакцијата на втората група (оние кои и претходно ја виделе ама не изрегирале) веќе не го рефлектира нивниот однос кон настанот, туку е повеќе одраз на загриженоста да бидат исперцепирани како луѓе надвор од содржинските и емоционалните трендови.

Стравот да не се остане надвор од колективот тука си го прави своето. Но при тоа, иницира реакција кај неколку типови на корисници, кои полека се подготвуваат да им го преиспитаат правото на солидаризација или барем интензитетот.

Циклус 3: Преоптоварување на бродот

Во оваа фаза, се создава група на луѓе која не е сосема рамнодушна на зголеменото качување на бродот, поради фактот што треба да го сподели „правото на емоција“ со луѓе за кои смета дека вон настанот реално не покажувале никаков интерес за субјектот погоден од трагедијата, за разлика од нив.

Нивната нормална реакција е да приложи докази за нивната подлабока поврзаност со субјектот на трагедијата, најчесто во вид на фотографии, претходни објави на темата и слично.

Далеку од тоа дека оваа реакција не е искрена и емотивно поткрепена. Но, таа неминовно повторно има ист ефект врз групата што ја дефиниравме како следачи на трендовите, кои како и во втората фаза ќе го следат и овој тренд. На тој начин доаѓа до „преоптоварување на бродот“.

Напомена: погорните 2 примери се илустрација на тоа како би изгледала оваа фаза, а не обид да им се импутира намера на авторите.

Циклус 4: На кој му е место на бродот?

Неподносливата преоптовареност на бродот, сега веќе создава атмосфера во која изговор наоѓаат сите оние кои имаат нешто против колективната хистерија — оправдано или не.

Дел од нелагодноста тука е нормален отпор поради чувството дека голем дел од реакциите веќе стануваат усилени.

Отворањето на дискусијата за тоа кој заслужува место на бродот спремно ја чекаат и циниците, кои се „премногу кул“ за колективно споделување емоции, па со ова добиваат шанса да ја покажат супериорноста на својата позиција по однос на останатите.

И додека најголем дел од циниците ќе тргне во поход против објавувачите, дел од нив ќе ја пренесат фрустрацијата од „ужалените“ кон субјектот на трагедијата, преиспитувајќи ја неговата подобност да биде предмет на емпатија. Ова во нашето општество може да се нарече и „синдром Тоше“, како еден од најекспликативните примери на ваков трансфер на емоции кон субјектот.

Циклус 5: Каде плови овој брод?

Тука полека дискусијата почнува комплетно да се одвојува од првичниот субјект (трагичниот настан) и сите на бродот веќе забораваат која е првичната дестинација (емпатија со погодените од трагедијата). Најјасен сигнал за почеток на оваа фаза се објавите „Каде бевте кога…“ и „Не ве гледам да коментирате за…“

Во овој циклус две групи се носители на наративот. Првата е помалубројна и врзана за одредена кауза за која смета дека не добива на значење колку што треба. Тие го користат овој момент да се обидат да го свртат вниманието кон сопствената кауза.

Поголемата група, пак, најчесто поставува предуслови за подобност за „жалење“ во форма на примери од релативно подалечни култури, по природа помалку блиски до нашето општество. Или пак примери кои не добиле медиумски третман на еднакво ниво како тековниот. За оваа група иманентни се објавите од типот „Не се сеќавам вака да се потресовте за…“, „Зошто не сменивте профилна слика кога…“, „Каде бевте кога…“.

(Чејс го зимам за пример овој пат, бидејќи прв улета со ваков пример, иако по професија е историчар на уметност, па може да се смести во групата засегнати за кауза)

Овој циклус е мошне напорен за корисниците на социјалните мрежи бидејќи за секоја нивна наредна објава на темата мораат однапред да калкулираат со кој од претходно споменатите наративи ќе влезат во конфликт. Иако чувствуваат дека нивната првична реакција е оправдана, свесни се дека ќе потрошат огромно количество енергија за дообјаснување на својата позиција без истата да има ефект на туѓите позиции.

Доброто е што ова е кулминација на целиот процес и од оваа фаза интензитетот полека се намалува, за да биде заокружен со последниот циклус.

Циклус 6: Мемефикација на бродот

Последната фаза на овој процес на реакции и назнака дека хистеријата полека стивнува е фазата на создавање на мемиња чија главна тема се реакциите поврзани со случајот.

На твитер тоа најчесто ќе биде најекстремната (онаа која делува најпатетично, најизвештачено) и ќе биде реконекстуализирана (иста сцена со други топоними и актери). Или ќе биде мемефицирана одредена фаза од некој од циклусите — како на пример фазата „каде бевте кога…“.

Стандардните визуелни меме-темплејти исто така се адаптираат на конкретниот случај.

Наместо заклучок

Овој текст не е ништо повеќе од обид да се рационализираат фазите на реакции на социјалните мрежи после негативни настани кои побудуваат општ интерес. Единствената амбиција е преку рационализацијата на фазите да ја намали фрустрацијата од следењето на социјалните мрежи во деновите после вакви настани.

Како таков, немиовно пати од дефетизам и е одлична основа да го смести авторот во групата на оние кои се ставаат „над ситуацијата“, или во посебен — 7 циклус на „теоритизирања во врска со реакциите“. А се подразбира дека и дополнително го „дотоварува бродот“.

Сепак, јас до сега не сум нашол начин да се вклучам во некој од погоре дефинираните циклуси со содржина која ќе има позитивиен ефект било на наративот, било на учесниците во наративот. Ова е прв таков обид и ќе ми биде драго ако оваа дискусија се продлабочи и добие малку на теоретска тежина.

5 AdWords финти што ги научивме од Варга

Главниот настан оваа недела за сите што се бават со AdWords беше доаѓањето на легендарниот Мирослав Варга, најискусниот и најзабавниот Google сертифициран тренер за AdWords во Скопје.

Околу 20 луѓе од различни бранши – маркетинг агенции, банки, компании, портали, фриленсери, стартапи, имаа уникатна можност да поминат 2 цели дена учејки ги напредните тактитки за рекламирање на Google од човекот кој, како што можевме да видиме со свои очи, има неколку милијарди импресии и неколку милиони кликови во својот AdWords акаунт.

Miroslav Varga - AdWords

За сите што го пропуштија ова прекрасно дружење, издвојуваме дел од најинтересните работи што можевме да ги научиме од Варга на напредниот тренинг.

 1. Како да се заштите од лажните кликови во дисплеј кампањите

Ако не контролирате од каде доаѓаат кликовите, и ако не ги ограничите вашите дисплеј кампањи според местото на кое се прикажуваат, добар дел од буџетот ќе биде залудно потрошен, бидејќи постојат многу луѓе кои заработуваат кликајќи на вашата реклама на нивниот сајт. Со анализа на CTR, и бројот на кликови на секое место на кое се појавила вашата реклама, лесно може да видите кои пласмани се сомнителни и да ги исклучите. Ако кај одредени пласмани забележите CTR кој е два, три или повеќе пати повисок од просечниот, а при тоа има јасна дисперзија на кликовите во временски интервали тогаш добри се шансите дека станува забор за сомнителен пласман и треба да го исклучите.

2. Како да се одлучите за CPM или CPC стратегија за вашата дисплеј кампања

При стандарден CTR од 0,1% кај дисплеј кампањите, вие имате 1 клик на 1000 прегледи, што значи дека CPC е еднаков на CPM и нема разлика со која од двете стратегии ќе одите. Но, ако вашата кампања достигне CTR од 0,3% тогаш веќе станува поисплатливо да одите со CPM бидејќи добивате 3 клика на 1000 прегледи, а плаќате за 1.

3. Modified Phrase Match

Во AdWords од неодамна има нов начин за одредување на опсегот на клучните зборови. Modified Phrase Match е комбинација од Broad Match и Phrase Match – ја задржува слободата од првиот, давајќи јасни насоки за редоследот на зборовите како вториот. MPM е мошне корисен за погаѓање на long tail search фразите, но и за избегнување на инверзии кои даваат различен контекст без да се користат повеќе различни Exact Match комбинации. Се користи кога сте сигурни дека при одредено long tale пребарување постојат зборови кои сигурно стојат еден до друг без разлика на комбинацијата на останатите зборови.

4. Ad Customizers

Мошне корисна функционалност кога креирате search реклами за голем број продукти. Помага на два начина – дозволува генеричко креирање на рекламата според пребарувачкиот збор и овозможува полесно да направите промена кај сите реклами одеднаш. Наместо промените или рекламите да ги правите рачно и една по една, имате можност да ги поставите во spreadsheet табела па при креирањето на рекламата да зададете команда рекламата да ги влече податоците од табелата. На тој начин кога ќе имате потреба да имплементирате одредена промена кај голем број реклами, истата можете да ја правите директно во ексел табелата.

5. ALFA/BETA кампањи и SKAG – single keyword ad groups

За да ги изберете најдобрите кучни зборови за вашата кампања, дел од буџетот наменувате за ад група во која најголемиот дел од клучните зборови се broad match (BETA кампања). Според перформансот на овие клучни зборови, ги селектирате најдобрите и од нив креирате ад групи за секој од клучните зборови (ALFA кампања).

Се надеваме дека овие неколку совети ќе ве инспирираат да прочепкате малку повеќе на тема AdWords. Во меѓувреме креиравме и facebook група за сите професионалци и ентузијасти кои работат со AdWords, па бидете слободни да ни се приклучите и таму.

7 Најголеми предизвици за вашата AdWords кампања

Во секојдневното управување со кампањите на платформата за рекламирање на Google, се соочуваме со голем број на предизвици кои ја прават клучната разликата помеѓу тоа дали нашата кампања ќе биде само добра или добра и профитабилна.

Предизвик 1: Дали твојата кампања има публика

Еден од основните предизвици е првичното таргетирање на соодветна публика. Многу често ги стартуваме кампањите без добро да ја истражиме целната публика, со надеж дека ќе ги погодиме клучните зборови на интуиција или дека Google сам ќе поведе сметка за соодветно да ги пласира банерите.

Во двата случаи ќе се соочиме или со мал број на посети или со недоволно квалитетни посети. Затоа темелното истражување на клучните зборови, потенцијалните пласмани или интересите на целната група е задолжително.

Предизвик 2: Дали твојата понуда по клик е оптимална или превисока

Повисока понуда може да значи поквалитетна позиција, повеќе кликови и подобар Quality score со текот на времето, што понатаму ќе ја намали цената на кликот. Но може и брзо да ви го потроши буџетот.

Балансирањето на цената која ви е соодветна по клик бара малку повеќе труд од поставување „од тепка“. Една од равенките која може да ви помогне е следнава:

Max CPC = (просечен профит по клиент) x (conversion rate) x (1 – маргината на профитот).

Предизвик 3: Да се оддржи чекорот со конкуренцијата

Во Македонија ова сега за сега и не е некој предизвик, но прашање на време е кога ќе бидете изненадени од позициите на конкурентскиот бизнис и ќе сакате да дознаете многу повеќе за клучните зборови кои ги користат, креативите, буџетите и слично. Во ова можат да ви помогнат алатките за истражување на конкуренцијата како SpyFu или KeywordSpy.

Предизвик 4: Да се каже сѐ во ограничен број карактери

Ограничени карактери во насловот, исто и во телото на рекламата – ограничена можност да го претставите вашиот продукт и сите негови предности. Затоа AdWords нуди сѐ повеќе и повеќе варијанти како да пренесете што повеќе информација – callout екстензии, sitelinks, број за повикување и слично. Познавањето на сите овие опции ќе ви помогне да пренесете повеќе информација до крајните корисници.

Предивик 5: Да се мерат конверзиите

Без мерењето на конверзии немате можност за реален увид во квалитетот на сообраќајот кој го носат вашите реклами кон вашиот сајт. Дополнително, без следење на конверзии ограничени ви се можностите во однос на видот на кампањите што ќе ги креирате (CPA, Enhanced CPC), во однос на креирањето lookalike и remarketing публика, како и во пресметувањето на реалниот ROI на вашите кампањи.

Затоа уште пред поставувањето на кампањата, размислувајте кои се активностите од корист за вашиот бизнис и во однос на тоа дефинирајте ги и мерете ги микро и макро конверзиите.

Предизвик 6: Намалување на лажните кликови

Google ги сака парите најмалку колку и вие. Затоа и покрај неговата определба да ва штити од нерелавантни и лажни кликови, не му е непознато да ја пушти вашата кампања и на места на кои тешко дека некој ги клика вашите реклами од интерес, иако кликови се појавуваат во вашиот dashboard. Затоа е мошне битно, посебно во Display кампањите, редовно да ги следите местата на кои се појавува вашата реклама и да ги отстранувате нерелевантните и сомнителните.

Предизивик 7: Оптимизирање на вашите кампањи

Оптимизирањето не е еднократна активност, тоа е постојан процес. Но најголемиот дел од нас или нередовно или недоволно темелно ги анализираат резултатие од кампањите. Тоа го ограничува нашиот увид во сите можности за оптимизација и подобрување на резултатите. Затоа, од првиот ден треба да следите, да теститрате, да мерите и да прилагодувате.

 

Сите овие работи ги имаме на ум и искуството ни покажало дека се важни. Но, некогаш немаме доволно време или доволно знаење да им се посветиме и да ги направиме нашите кампањи во AdWords успешни и профитабилни. Затоа, колку што ви дозволува времето, посветете им повеќе внимание. А за оние поамбициозните кои би сакале да го совладаат сето ова во два дена, тука е напредната дводневна обука за Google AdWords со најискусниот лиценциран тренер на Google, Мирослав Варга. Обуката се оддржува на 23 и 24 во Парк хотел во Скопје. Имате уште малку време да се регистрирате за едно од 4-те останати места на обуката.

[видео] 5 Маркетинг настани од регионов кои не смеете да ги пропуштите оваа пролет

Старата добра интернетска вели: за интернет најмногу можеш да научиш, на интернет. Но, постои уште една, исклучително важна форма на учење, старите добри офлајн конференции.

Си има додадена вредност кога си таму, кога имаш шанса директно да слушнеш, прашаш и поразговараш на темите од интерес. Затоа во продолжение еве неколку препораки за настани на кои или сум бил или имам „сигурна дојава” дека вреди да се посетат оваа пролет.

Еве ја листата со линкови:

 1. Spark.ME – Будва, 25-26 мај, http://spark.me/2018/
 2. Digital Day – Белград, 8-9 мај, https://digitalday.rs/
 3. Konverzija – Бања Лука, 14 април, http://konverzija.org/
 4. Izazov – Белград, 12 март, http://www.izazovforum.rs/izazov-2018/
 5. inOrbit – 15-16 март, Порторож, https://www.inorbit.si/

 

13 #ПрегледВоПеток

Среќни празници луѓе!

Ајде да ја фатиме годината додека не ни избегал цел јануари и да видиме каде оди светот и дали може да фатиме едно место во последниот вагон.

 1. А возот на Снепчет заглави в снег. Откако Инстаграм бескурпулозно му ги „стопи“ сторијата, Снепчет бележи драстичен пад во повеќе сегменти на користењето. Неодамна протекоа доверливи извештаи од компанијата, кои навестуваат лоша иднина за еднаш најбрзорастечкиот сервис. Дополнително, CNN го повлече шоуто продуцирано специјално за Снепчет, од причина што не нашле начин да го измерат реалниот ефект од неговото прикажување.
 2. Што има ново кај другите социјални мрежи? Ништо ново. Фејсбук презема функционалности од Гугл и обратно. Првите најавија Campaign Budget Optimization со кој ќе можете да ставите буџет на цела кампања која содржи повеќе ad sets и потоа Фејсбук автоматски ќе го распореди буџетот меѓу нив според резултатите на рекламата, односно ќе делегира поголем дел од буџетот на оние кои покажуваат подобри резултати.
 3. Гугл не остана покус со воведувањето функции кои ги има конкуренцијата, па сега во Google AdWords покрај дневен буџет што беше единствена опција до сега, отсега имате можност да поставите и Lifetime budget. Многумина не беа воодушевени од ова и подучени од искуството кога Google си даде за слобода да троши двојно наместо 20% од поставениот дневен буџет немаат доверба да му ја препуштат полната контрола.
 4. Додека сме кај овие две мрежи, DigiDay UK излезе со компаративна анализа на Google AMP (Accelerated Mobile Pages) и Facebook Instant Articles во која вели дека Google полека но сигурно ја презема доминацијата на брзо прикажувачката содржина.
 5. Инстаграм. Дали во личниот feed почнаа да ви се појавуваат постови од луѓе што не ги следите (а кои најверојатно ги следат дел од вашите пријатели)? Тоа, според Ad Age е заради фактот што Инстаграм си прави простор за вметнување повеќе реклами без да добиете впечаток дека фреквенцијата се зголемила. Со други зборови – дел од explore табот полека ќе се префрла во вашиот личен feed.
 6. Ве фаќа полека нервоза од однесувањето на големите играчи во дигиталниот простор? Чекајте да го чуете ова. Деновиве сите пребарувачи имаат интегрирана мини варијанта на password saver и вистина е дека тоа ни помага, посебно за сервисите кај кои приватноста не ни е толку важна како кај мејлот, социјалните мрежи и банкарските сметки. Но, последниот муабет е дека одредени скрипти кои работат во полза на големите огласувачи и брокери на податоци (data brokers) ги повлекуваат овие податоци и ги користат за следење на корисниците на различни уреди. Ова е клучно за успешно таргетирање, ремаркетирање и правилно одредување контрибуција на конверзиите, но и мошне контроверзно во истовреме.
 7. Но ако продолжиме да кубеме коси околу секојдневните контроверзии што ни ги приредуват големите нема да мрднеме напред. Затоа еве еден мошне интересен концепт кој во центарот ја има услугата на клиенти, наречен „working backwards”. Овој концепт, наместо да тргне од технологијата, тргнува од потребите на клиентот и можностите истите да се пресретнат со технологијата.
 8. И за крај, бидејќи деновиве сите срамежливо ја избегнуваме вагата после богатите и чести празнични гоштевања, ви ја претставуваме вагата од иднината која не покажува килограми туку преку одредена нијанса на боја ви дава ишарет како стоите со линијата. Во основа на овој пристап е бихејвиоралната психологија и од неа дефинираните начини за мотивација.

Ако некој реши да ја купи вагата, нека сподели искуство 😃 А дотогаш ќе бидеме задоволни и со споделени интересни новости и линкчиња од вас кои ќе ги вклучиме во следниот преглед.

11 #ПрегледВоПеток

Предновогодишен преглед во петок, веројатно претпоследен годинава. Затоа уште еднаш повеќе ќе се осврнеме на новостите отколку на заокружување на најинтересното од годината и предвидувања за следната. Тоа ќе го оставиме за последниот преглед, со надеж дека деновите што следат нема да сме преокупирани со прослави и лечење мамурлак од истите.

 1. Првото четиво што го издвојуваме е поврзано со трендот кој и кај нас почнува сè повеќе да се користи – работа со инфлуенсери во промоцијата на твојот бренд. Овој тренд веќе со години функционира на глобалниот пазар, па затоа може да се издвојат сите оние насоки во кои треба, односно не треба, да ја движите соработката со инфлуенсерите. Затоа, доколку планираш да почнеш со овој тип на маркетинг активности или да го унапредиш односот кој веќе си го воспоставил, прочитај ги 10-те грешки што ќе го расипат твојот однос со инфлуенсерите.
 2. Вистина е дека Facebook веќе подолго време посветува сериозна грижа за ограничување на спамирачката содржина на мрежата. Сведоци бевме на постепено исчезнување на многу трендови за билдање на страниците, досегот и ангажираноста на постовите. Овој пат битката е насочена кон т.н. „engagement bait”, односно кон постовите кои ги охрабруваат корисниците да лајкнуваат, коментираат или да тагираат други корисници во секцијата за коментари со цел да се дојде до поголема видливост на содржината.
 3. Почетокот на новата година ќе биде одлична шанса да воведеш нови практики во твојата маркетинг и бизнис стратегија. Една од нив без која сè потешко ќе можеш во периодот што следи е носењето на одлуки на база на анализа на податоци (data driven decisions). За таа цел ти најдовме едно симпатично pdf-че креирано од секторот за бизнис аналитика на Google, наречено The Data-Driven Marketer’s Strategic Playbook.
 4. А ако дефинитивно решиш дека 2018-та мора да биде годината во која ќе се свртиш кон performance маркетинг, ти најдовме и листа на 25 алатки кои ќе ти бидат од голема корист во тоа.
 5. Бидејќи името на нашиот блог сè уште е Комуникации, редно е да кажеме и збор-два за теоретските толкувања на дигиталните трендови. Еве една мошне интересна студија, со мошне провокативен наслов – The Automated Public Sphere која зборува за начините на кои социјалните мрежи и новите дигитални трендови ја редефинираат јавната сфера.
 6. Уште една скокотлива тема за теоретичарите, но не помалку и за маркетерите е т.н. Attention span, или опсегот на внимание на корисниците, за кој генералната перцепција е дека со зголемениот проток на информации сè повеќе се намалува. Вистина или мит, открива оваа интересна анализа.
 7. Продолжуваме во ист стил, со вечната тема на дигиталното суштествување – Дали користењето на социјалните мрежи е добро или лошо за нас. Тоа што е објавена на Facebook Newsroom може да биде посебна тема за дискусија.
 8. Носталгија, дизајн, retro UX во еден линк. Да се потсетиме на најдобрите веб-страници од 90-те. Праисторија во дигитална смисла, а само дваесетина години не делат од неа.

Се надеваме дека ќе успееш да одвоиш време за читање во овие динамични денови, но и дека ќе споделиш со нас некое твое интересно линкче. Со надеж дека се читаме уште еднаш во 2018, ве поздравувме.

 

9 #ПрегледВоПеток

 

Здраво пријатели на маркетингот, новите технологии и дигиталната транспарентност. Еве сме пак после две недели со тазе линкчиња за Прегледот бр. 9.

 1. Новото истражување на Hub Research покажа дека 52% од ТВ публиката во САД претпочита гледање на омилените серии преку дигитален извор, како што е Нетфликс. Ова е прв пат дигиталните извори да доминираат над телевизијата во живо и video-on-demand.
 2. Германија ги забрани паметните часовниците за деца. Ова е одлука која може да биде една од клучните за развојот на уредите со интернет конекција, како и генерално за Internet of things.
 3. Од ден на ден сме сведоци на нови начини на употреба на чет-ботовите. Последна новост е нивното користење за купони и слични промотивни понуди. Се очекува преку чет-ботови во 2018 да бидат поделени околу 60 милиони купони. Дали може да очекуваме некое ботче од Групер наскоро, со оглед дека секогаш ги следат најновите трендови во маркетингот?
 4. Во време кога сите зборуваат дека сѐ помалку може да се налета на добра содржина, не е на одмет да се потсетиме на 6-те карактеристики на добриот пишување.
 5. Се ближи крајот на годината, а со него и листите со трендови на кои ќе треба да внимаваме во 2018. Ќе има многу утки се разбира, но не е лошо да се читне, чисто да се потсетиме на кои аспекти од нашето работење им треба подмачкување.
 6. А еден од трендовите секако ќе биде новиот лајв на Инстаграм, поточно можноста да се вклучите во нечиј лајв стрим на негово или ваше барање. Ова е нешто што ќе понуди интересни опции за креаторите на содржини – вклучување на лица од публиката, одговарање на прашања и слично.
 7. Еден од најпопуларните сервиси за мејл маркетинг MailChimp додаде нова функционалност, мошне логична за типот на услуги што ги нуди – креирање на лендинг (целни) страници. На овој начин целата кампања ќе може да ја планирате и спроведете преку нивниот интерфејс.
 8. За крај нешто практично – слушнавте сигурно дека излезе новиот Firefox Quantum кој беше претставен како побрз и помалку „RAM consuming“ од конкуренцијата. Ако решите да го пробате, еве упатство како најлесно да се префрлите топтан во новиот браузер.

Читајте, споделувајте и праќајте ни ги интересните линкови на кои ќе наидете. Поздрав.