Category Citizen Journalism

Пренесување на содржини од социјалните мрежи во медиумите

Порано корисниците на социјалните мрежи пренесуваа информации од главните медиуми и  дискутираа за нив. Сега главните медиуми пренесуваат ...

NowPublic.com – Time top50 website

Пред некое време кога иэби скандалот со унгарскиот премиер барајќи ниэ интернтов некоја солидна информација, наидов на еден сајт каде имаше ...

САД: Тиражот на печатените весници опаѓа

Според истражување спроведено на територијата на САД, тиражот на печатените весници опаѓа континуирано, пред сè заради порастот на употребата на ...