Category Citizen Media

Блогерите никогаш не спијат

Се започнало кога еден американски политичар (Mr. Kaloogian) се обидел на веб да ја претстави мирната околина во Ирак. Тој објавил слика како дел ...

WE THE MEDIA

Неколку препораки за сите кои се заинтересирани или сакаат да се заинтересираат за партиципаторското новинарство и за двонасочните медиуми. За да ...

Каде?!?

Каде одат медиумите? Кон што? Која е иднината? Како и многупати до сега последниве години развојот на медиумите се гледа кон двонасочното ...