Category Education

Гост блогер: New tools, new schools

кога ќе дојде време да им се понудат на новите генерации на ученици поадекватни, поинакви и сеприсутни алатки за учење и работа т.е ...

Don’t let your child be educated by TV!

Вниманието на оваа кампања ми го сврте линкот на еден од нашите забавни сајтови. Романскиот пандан на нашиот Совет за Рaдио Дифузија (Нaционален ...

Why We Banned Legos – Rethinking Schools Online

Текстот што следи претставува конструктивно истражување на прашања врзани за социјалната правда преку употреба на истражување на активности ...

Блогерска стипендија

Можеби оваа вест за доделување на стипендија на блогер, во САД, некако ќе призвучи во смисла „ех колку сме ние далеку од тоа“, но сепак во ...

e-marketinga и online PR студии

Оригинално оваа вест ја објавив пред неколку неделли, но имав некои проблеми со серверот, повикав бекап и тој исчеэна. Еве ја пак. Od oktobra ...

Новите медиуми
предизвик за идните новинари!

Јас малку си го сменив насловот, а подолу интегрално најавата од НВО Инфоцентар НВО Инфоцентарот, во рамките на редовната соработка со Студиите ...

Center for Media Literacy

Нема потреба од посебна најава. сурфав повеќе од неколку часа на различни теми и на крај само од себе ми дојде овој линк т.е. сајт да го ...

Интернетизам

Во скорешната студија на „Стенфорд“ универзитетот се наведува дека и покрај поодминатото време и искуство во однос на користењето на интернетот, ...