Category Games

Words Matter – и те како!

Многу ми е мерак кога ќе наидам на некоја добра реклама за медиуми. Секако, за медиум кој е дораснат на времето и реклама која отсликува длабоко ...

Австриски Вечер

Дарко ми ја проследи оваа информација, која некако ми налете на волејка околу работите кои ги чепкам за некои журналистички теми за тезата-ми ...

3030 Prototype

3030 нов концепт, идеа формат за печатен весник, презентиран во рамките на светскиот форум на уредници

Неинформации

Што би се рекло школски, вестите ги делиме на информации, дезинформации и неинформации 🙂 Секако сте се сретнале во весниците, бар еднаш,  наслов ...

Click Magazine .mk

Пред повеќе од една година, пишав за ребрендирањето на ClubFootball во eSport и бев возбуден бидејќи бев дел од тимот кој ја правеше промената. ...

Пораст на тиражите во земјите во развој

И сега каде сме ние? Дека сме развиени нешто слабо забележувам. Ниту се селат реклaмите онлајн ниту се отпуштаат новинари. Дека сме во развој. Па ...