Category Information Society

Мобилна комуникација

Текстот подолу во линкот е авторски текст, на овега што ви се обраќа, објавен во летното издание на списанието „Културен живот“ 2007 година. ...

Катче за добри вести

Од неодамна на сајтот на „Блиц“ има посебно катче за добри и позитивни вести, веројатно како реакција на (пре)доминантото присуство на црни ...

Open ID

Една од навистина „не-кул“ последиците на разновидноста и богатството од веб-страници кои денес ни се дoстапни е сè поголемиот број сајтови на ...

Отпишаните

Скептицизмот од претходниот пост, во врска со денот за заштита на личните податоци, за жал бргу се материјализираше преку ситуацијата со ...

Надзорот без надзор

Надзорот над цивилното население според последните достапни извештаи е во значителен подем и во различни форми расте како во развиените, така и ...

Пронајден е лекот

Во една презентација на SlideShare.net за RSS, авторот Clo Willaerts зборува за својата заразеност со RSS и плус нуди идеи за лечење на ...

Влада Inc.

Во некои глобални рамки, сé погласни и почести се гледиштата дека модерната/денешната реклама целосно ги губи своите класични референцијални ...