Category Marketing

Words Matter – и те како!

Многу ми е мерак кога ќе наидам на некоја добра реклама за медиуми. Секако, за медиум кој е дораснат на времето и реклама која отсликува длабоко ...

ADLog назад меѓу живите

Некаде на почетокот на оваа година се појави првата фракција на блогов, ја нарековме ADLog и и поставивме цел да собира локална и регионална ...

Рекламни трикови

Кога зборуваме за реклами, често забораваме колку е самата рекламна индустрија базирана на сериозни студии на нашите навики и сознанијата на ...

Roll Over non Pop Up Ads

„Roll Over“ рекламите се оние кога ќе поминете врз нив, дури и случајно, па ви исфрлаат прозорченце на која оди некаква реклама. Обично истите ...

Социјални мрежи: едни не знаат што е тоа, на други им здосадуваат

Според последното истражување на Synovate спроведено во Јуни, објавено на почетокот на септември, 58% од испитаниците во 17 земји (13,000 ...

Експлоатирачки и неексплоатирачки реклами

Иако терминот „експлоатирачки“ во сферата на медиумите најчесто се врзува со филмовите (термин: exploitation movies) ми се чини за погодно, па и ...