Category New Media

[најава] The World Blog­ging Forum 2010

Темата на конференцијата е иднината на дигиталните медиуми: како социјалните медиуми ќе го обликуваат светот во кој живееме во следните 10 годни?