Category News

All the News That’s Fit to Sell

Фина книгичка која изгелда ќе морам да си ја купам зошто не успеав да ја најдам на вообичаените места за „купување” книги на Интернет. Еве еден ...

За да се спасат медиумите, треба да се подобри новинарството

Во денешно време добра информација е многу повеќе од она што некогаш беше добра информација (замени го зборот информација со новинарство, пак ...

Online Media 101

Релативно е тешко на човек кој не е добро упатен во новите интернет канали на комуникација да му објасниш брзо и едноставно како функционира овој ...