Category Print

За сериските самоубиства на домашните медиуми

На 15 мај во Скопје се случи трагедија во која 57 годишен маж си го одзеде животот. Овој немил настан, кој се одиграл на јавно место, здружно ...

Пропагандни техники во Македонија (3)

Лажно асоцирање Лажно асоцирање е манипулативна техника во која два поими наменски се доведуваат во врска за да се постигне одреден содржински ...

Imagining the Future of Newspaper

Дали сака некој да дознае како ќе и згледаат весниците во Македонија во 2040? Поедноставно е отколку што изгледа. Изминативе неколку месеци, да ...

САД: Тиражот на печатените весници опаѓа

Според истражување спроведено на територијата на САД, тиражот на печатените весници опаѓа континуирано, пред сè заради порастот на употребата на ...

Само-промоција

Една мала споредба. Утре на нашите трафики се појавува Глобус во издание на МПМ. Освен некои дошепнувања од лево – десно за ова ново ...

Blogger & Podcaster

Американскиот медиумски пазар, меѓу другото, познат е и по својата длабока структурираност на медиумите, ова особено важи за магазините. Сигурно ...

Online vs. Print

Зошто печатените медиуми секогаш ќе ја пренесуваат пораката полесно од оние на интернет? Графичките можностите кои ги нуди печатениот дизајн се ...