Category Technology

Решенија постојат

По имплементацијата на XP Starter Edition во Русија, Индија, Индонезија, Малезја, Тајланд, сега на ред се и земите од Латинска Америка. ...

Here Comes the iTunes of News

Весниците и воопшто “произведувачите” на вести и понатаму трагаат по успешниот (читај исплатливиот) модел за пласирање на online вестите. ...