Минат труд (PDF)

На оваа страна се поместени линкови и кратки извадоци до сите постови на овој блог во кои биле објавени авторски трудови на некои од постдипломците од студиите по Комуникации на ИСППИ

My Name is Blog, WEBLOG

Текст оригинално подготвен како семинарски труд, а потоа прилагоден и публикуван во магазинот Културен Живот.
Ова претставува првиот официјален труд кои ги обработува блоговите како форма или медиум.

Фраер, мачо и убавка

Станува збор за истражување на тема “Видови на ликови во ТВ рекламите во МК” сработена во почетокот на 2005. Ова е скратена верзија на семинарски труд изработен од Сеад Џигал.

Електронски Весници

Овој труд претставува почетна точка во истражувањето на online весниците. Бидејќи на македонски нема текст кој ја обработува оваа проблематика, мораше да се почне од почеток.

Различните приоди во известувањето на Македонските печатени медиуми

Овој труд оригинално беше презентиран на конференцијата “Информациските војни на Балканот во деведесетите” одржана во Виена, Австрија. Автори на трудот се Сеад Џигал, Билјана Величковска, Викторија Димитровска.

Една година PR

Оригиналниот пост поповод една година јавни кампањи и настапи на нашата влада е тука. Бидејќи е долг постот, еве и пдф варијанта од истиот, за полесно читање по дома. Една година RP – pdf 250kb

Државата како извор на информации

Истражувањето спроведено во првата половина на 2008 година за потребите на постдипломски студии по комуникации. Беше истражувано колкав процент од информациите во дневните весници доаѓа од државни извори. Со цел да биде анализата поинтересна земенисе два политички најоддалечени весници (Утрински Весник и Вечер).